آموزش الگوی دو قله و دو دره

در تحلیل تکنیکال

الگوی دو قله

الگوی دو قله یا Double Top یک الگوی بازگشتی نزولی می‌باشد که از دو قله‌ی تقریبا هم اندازه، هم سطح و مجاور به یکدیگر تشکیل شده است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ها در یک حرکت گسترده و رو به بالا حرکت می‌کنند و پس از رسیدن به اوج یا همان قله قادر به شکستن آن سطح نیستند و به سمت پایین حرکت می‌کنند و اصطلاحا قله‌ی ما را تشکیل می‌دهند. این حالت در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. همانطور که در شکل زیر می‌بینید سطح قیمتی در قله‌ی دوم نتوانسته بالا تر از قله‌ی اول برود و این مهمترین نشانه از نزول احتمالی پیش روست. اگر قیمت از خط گردن یا Neckline پایین تر بیاید ممکن است حداقل به اندازه‌ی ارتفاع قله نزول کند. بنابراین هنگامی که قیمت از خط گردن پایین تر بیاید زمان خوبی برای فروش است.

الگوی دو دره

الگوی دو دره یا Double Bottom یک الگوی بازگشتی صعودی می‌باشد که از دو دره‌ی تقریبا هم اندازه، هم سطح و مجاور به یکدیگر تشکیل شده است. این حالت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت ها در یک حرکت گسترده و رو به پایین حرکت می‌کنند و پس از رسیدن به کف یا همان عمق دره قادر به پایین تر رفتن بیشتر نیستند و به بالا بر می‌گردند و اصطلاحا دره‌ی ما را تشکیل می‌دهند. این امر بیانگر این است که فشار فروش پایان یافته و همانطور که در شکل زیر می‌بینید سطح قیمتی در دره‌ی دوم نتوانسته پایین تر از دره‌ی اول برود و این مهمترین نشانه از صعود احتمالی پیش روست. اگر قیمت از خط گردن یا Neckline بالاتر تر بیاید ممکن است حداقل به اندازه‌ی عمق دره صعود کند. بنابراین هنگامی که قیمت از خط گردن بالاتر تر بیاید زمان خوبی برای خرید است.