الگوریتم ماینینگ Equihash

Equihash یک الگوریتم مبتنی بر اثبات انجام کار یا proof of work هست که توسط الکس بیرووکوف ودیمیتری خاوراتوویچ ایجاد شده است. الگوریتم Equihash بر اساس الگوریتم واگنر و مسئله تاریخ تولد بوجود امده است.

رمز ارز های زیادی از این الگوریتم استفاده می‌کنند که مطرح ترین آنها Zcash (زی کش) می‌باشد. این الگوریتم حافظه گرا بوده و فرایند اثبات انجام کار را توسط حافظه سخت انجام می‌دهد حافظه سخت به وضعیتی اطلاق می شود که در آن زمان لازم برای تکمیل یک مسئله محاسباتی معین در درجه اول با میزان حافظه مورد نیاز برای نگه داشتن داده ها تعیین می شود.

همانطور که گفته شد Equihash مبتنی بر اثبات انجام کار است بدین ترتیب استخراج کننده گان هنگامی که بلاک جدیدی را می‌سازند به عنوان پاداش مقداری رمز ارز دریافت می‌کنند به طور مثال پاداش یافتن بلاک زی کش 12.5 عدد در سال 2019 است که این مقدار هر 4 سال نصف می‌گردد.

الگوریتم Equihash به نحوی طراحی شده که ASIC ماینر ها نتوانند آنرا استخراج نمایند اما کمپانی های bitmain و innocilicon توانستند ماینر ASIC برای این رمز ارز تولید نمایند که تا کنون نیز برای متوقف کردن آنها اقدامی صورت نگرفته است.

رمز ارز های محبوب مبتنی بر الگوریتم Equihash