اموزش الگوی سر و شانه

در تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه یک الگوی بازگشتی نزولی می‌باشد که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود و در شکل زیر مثالی برای آن را مشاهده می‌کنید:الگوی سر و شانه

این الگو از سه قله‌ی مجاور به هم تشکیل شده است به نحوی که دوقله‌ای که در طرفین هستند با یکدیگر هم اندازه و هم سطح اند و قله‌ی میانی بلندتر از قله‌های مجاور است. این سه قله باید تا حدودی از وسط متقارن باشند، به این معنا که نباید قله‌های طرفین اختلاف اندازه‌ی زیادی با هم داشته باشند و یا اضلاع قله‌ی میانی نباید اختلاف اندازه‌ی زیادی با یکدیگر داشته باشند.

قله های الگوی سر و شانه

سیگنال یابی در الگوی سر و شانه:

در صورتی که قیمت خط گردن(Neck Line) را بشکند و به سمت پایین نزول کند، احتمالا قیمت حداقل به اندازه‌ی ارتفاع سر نزول خواهد کرد.

خط گردن در الگوی سر و شانه

به همین دلیل به محض نزول قیمت از خط گردن و شکسته شدن آن باید بفروشید(Sell):

فروش در الگوی سر و شانه

زمان مناسب برای خرید(Buy) هم هنگامی فرا می‌رسد که این الگو صعود کند و قله‌ی سر را نیز رد کند. در این حالت اکثرا قدرت روند بیشتر خواهد شد و قیمت هم صعود بالایی را تجربه خواهد کرد.

خرید در الگوی سر و شانه