کمتر از ۱ تا حداکثر ۲۴ ساعت کاری همکاران ما دستور پرداخت را صادر می‌کنند و با توجه به سیکل کاری پایا، ساتنا یا انتقال داخلی بانک آینده وجه به حساب شما منتقل می‌شود.

باتوجه به سیکل های تسویه پایا در کشور بنا بر ابلاغیه بانک مرکزی زمانهای تسویه ریالی رمز اکسچنج به شرح زیر است:

  • درخواست های برداشت ریال صرفاً در روزهای کاری پردازش میشوند و در روزهای تعطیل بدلیل از سرویس خارج بودن شبکه های ساتنا و پایا امکان تسویه به جز در موارد خاص وجود ندارد.
  • درخواست های ثبت شده تا ساعت 12:30، در سیکل 13:45 توسط بانک مرکزی پردازش و معمولا با نیم تا یک ساعت تاخیر به حساب کاربران واریز خواهد شد.
  • درخواست های ثبت شده بعد از ساعت 12:30 تا ساعت 22، در روز کاری بعد در ساعت 4 الی 7 صبح به حساب کاربران محترم واریز خواهد شد.️
  • درخواستهای ثبت شده بعد از ساعت 22 تا 9 صبح، در ساعت 10:45 دقیقه صبح توسط بانک مرکزی پردازش و معمولا با نیم تا یک ساعت تاخیر به حساب کاربران محترم واریز خواهد شد.

تسویه به مقصد بانک آینده به شرح زیر است:

  • تسویه به مقصد بانک آینده در روزهای کاری از ساعت 9 تا 21، هر یک ساعت یکبار انجام خواهد گردید.
  • در صورتی که درخواست تا قبل از دقیقه 45 هر ساعت ثبت گردد، تسویه برای همان ساعت خواهد بود و در غیر این صورت به ساعت بعدی منتقل خواهد شد.
  • درخواست های تسویه بانک آینده در ساعات 21 تا 22، برای ساعت 23 تسویه خواهد شد.
  • درخواست های ثبت شده پس از ساعت 22، در اولین سیکل روز بعد انجام می گردد.
  • تسویه به مقصد بانک آینده در روزهای تعطیل نیز هر سه ساعت یکبار انجام خواهد شد.

در نظر داشته باشید زمان پردازش سیکل پایا از سوی بانک مرکزی با زمان واریز به حساب شما متفاوت خواهد بود و معمولا با تاخیر 30 تا 45 دقیقه به حساب مقصد واریز میشود.